Käyttö- & Sopimusehdot

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.5.2024 alkaen.

1. Palveluntarjoaja

Lempeämpi minä Tmi

Y-tunnus: 3280852-2

Postiosoite: Kemiönsaarentie 420, 25230 Angelniemi

2. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Lempeämpi minä Tmi (jäljempänä ”yritys”) välisessä suhteessa. Yritys tarjoaa palveluinaan digitaalista sisältöä (mm. joogaharjoituksia, yksilövalmennusta ja verkkokursseja).


3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Kertaluontoinen sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus päättyy, kun palvelu on suoritettu loppuun.


4. Hinnat

Yrityksellä on oikeus muuttaa palveluidensa hintoja. Verkkokaupassa näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ALV 24 %.

Pidätän oikeuden hinnanmuutoksiin.


5. Maksuehdot

 1. Yritys tarjoaa palveluille eri maksutapoja (verkkopankki- ja luottokorttimaksut). Käytettävissä olevat maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä.
 2. Yritys käyttää maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd) ja Kajabia (Kajabi LLC). Stripe tai Kajabi tai niiden välittämät maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteella maksun saajana. Lue Stripen käyttöehdot ja Kajabin käyttöehdot.
 3. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.
 4. Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen (myös osamaksuerien) takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.

 5. Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Esimerkiksi, jos asiakas ostaa palvelun osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuus voi siirtyä täysin asiakkaan ja osamaksupalvelua tarjoavan yrityksen väliseksi. Asiakkaan on tarkistettava kolmannen osapuolen ehdot maksutapaa valittaessa.

 6. Varausmaksu on suuruudeltaan puolet valmennuspaketin hinnasta. Maksulinkki toimitetaan ennen ensimmäistä valmennuskertaa. Toisen puolen voi tarvittaessa maksaa kuukausierissä, luottotietojen ollessa kunnossa. Yhden valmennuskerran maksu suoritetaan kokonaisuudessa ennen valmennusta. 

6. Osamaksu

 1. Osamaksu tarkoittaa maksuvaihtoehtoa, jossa asiakas maksaa tietyn rajallisen määrän osamaksuja päästäkseen käyttämään palvelua. Osamaksujen määrä on rajallinen ja asiakas sitoutuu ostoa tehdessä maksamaan kaikki tulevat osamaksuerät.
 2. Ensimmäinen osamaksuerä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraavat erät veloitetaan kuukauden välein. Tulevat erät veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamalta maksuvälineeltä.
 3. Jos automaattinen osamaksun veloittaminen asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu, pääsy ostettuihin palveluihin katkeaa välittömästi. Pääsy palveluihin aukeaa, kun käyttäjätili aktivoidaan uudelleen sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksamattoman osamaksuerän. Palveluiden katkeaminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta tulevista tai maksamatta jääneistä osamaksueristä.
 4. Jotta osamaksueriä ei jäisi maksamatta, asiakkaan tulee huolehtia, että maksukortilla tai muulla maksuvälineellä on riittävästi varoja osamaksuerien maksamiseen.
 5. Jos asiakkaalle on kertynyt useita maksamattomia osamaksueriä, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaan tililtä välittömästi kaikki maksamattomat osamaksuerät yhdellä kerralla. Jos automaattinen maksun veloitus ei toistuvista yrityksistä ja sähköpostitse lähetettävästä huomautuksesta huolimatta onnistu, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki maksamattomat sekä kaikki jäljellä olevat maksuerät yhdellä laskulla 14 päivän maksuajalla.
 6. Jos osamaksu joudutaan veloittamaan automaattisen veloituksen sijaan laskulla, yritys lisää laskuun maksumuistutuslisän.

7. Palveluiden käyttöoikeus

 1. Asiakas saa palvelun ostettuaan siihen käyttöoikeuden niin pitkäksi aikaa kuin palvelu on saatavilla yrityksen verkkosivuilla tai kurssialustalla. Käyttöoikeus on rajattu eli palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry asiakkaalle.
 2. Käyttöoikeus on asiakkaalle henkilökohtainen ja antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ostamaansa palvelua vain omassa yksityisessä tai oman yrityksen käytössä näiden ehtojen mukaisesti.
 3. Asiakas ei saa jakaa käyttöoikeutta kenenkään kanssa, eikä siirtää sitä kenellekään. Asiakas ei saa näyttää tai levittää käyttöoikeutta vaativien palveluiden sisältöä millään tavalla (esim. internetissä), ellei yritys anna siihen erikseen lupaa. Asiakkaan käyttäjätilin tai käyttöoikeuden jakaminen tai levittäminen on sopimusrikkomus ja voi johtaa palveluiden katkaisuun ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin.
 4. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voidaan yrityksen yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi ja päinvastoin.


8. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

 1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kurssialustalle. Rekisteröitymisvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa etunimi sekä käytössä oleva sähköpostiosoite.
 2. Palvelun ostamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, osoite sekä mahdollisesti muita henkilötietoja. Asiakas vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Yritys ei vastaa väärien tietojen antamisen johdosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 
 3. Osassa yrityksen palveluita voidaan hyödyntää kolmansien osapuolien ympäristöjä ja sovelluksia, kuten Facebookia. Asiakas vastaa itse tällaisten sovellusten asentamisesta ja käyttämisestä. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolien ympäristöjen ja sovellusten toimintahäiriöistä eikä tarjoa teknistä tukea niiden käyttämiseen.

9. Tyytyväisyystakuu (verkkokurssit)

 1. Tyytyväisyystakuu tarkoittaa, että asiakas saa rahat takaisin, mikäli tämä ei ole tyytyväinen ostamaansa palveluun. Tyytyväisyystakuu on voimassa 30 päivää siitä hetkestä, kun asiakas on ostanut verkkokurssin ja saanut käyttöoikeuden verkkokurssin ensimmäiseen moduuliin.
 2. Jos asiakas on tyytymätön verkkokurssiin ja haluaa hyödyntää tämän kohdan mukaista tyytyväisyystakuuta, on asiakkaan tällöin ilmoitettava tyytymättömyytensä edellä kerrotussa määräajassa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

  Tyytyväisyystakuun hyödyntämisen edellytyksenä asiakkaan on samassa sähköpostissa ilmoitettava ja osoitettava seuraavat seikat:

  • asiakkaan tulee kertoa tyytymättömyyden syy
  • asiakkaan on osoitettava sitoutumisensa ostamaansa kurssiin
  • Koska kurssimateriaalit ovat käytettävissä niin kauan kuin nämä ovat olemassa ja saatavilla kurssialustalla, tyytymättömyyden syyksi ei hyväksytä ajanpuutteeseen tai jaksamiseen liittyviä syitä.

 3. Asiakkaan katsotaan sitoutuneen ostamaansa kurssiin, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • asiakas on katsonut kaikki verkkokurssin ensimmäiseen ja toiseen moduuliin sisältyvät videot
  • asiakas on täyttänyt moduulin 1 ja 2 työkirjat
  • asiakas on tehnyt ainakin yhden joogaharjoituksen

 4. Mikäli asiakkaan katsotaan täyttäneen tämän kohdan mukaiset ehdot, yritys palauttaa asiakkaan palvelusta suorittamat maksut 30 päivän kuluessa palautusta koskevan päätöksen tekemisestä.


10. Ehtojen muutos

Yritys pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen ja palveluiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.

11. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät yrityksen verkkosivuilla.


12. Vastuunrajoitukset

 1. Yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi siihen asti kuin pakottava määräys kuluttajanasuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on kyseisen vahingon osalta toisin määrännyt.
 2. Yritys ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelyssä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan, toimintahäiriöistä (kuten järjestelmien toimintahäiriöt ja viiveet maksujen siirtymisessä) eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.
 3. Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista tuloksista. Yritys ei näin ollen takaa sitä, että tämän palvelut välittömästi tuottavat asiakkaalle rahallista tuottoa.


13. 
Erimielisyydet ja sovellettava laki

 1. Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla.
 2. Kuluttaja-asiakas: mikäli palveluita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 3. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.